O NAS

P.H.U.P. "EKO-NEUTRAL-ELEKTRON" Sp. z o.o. 38-320 Gorlice, ul. Przemysłowa 14, województwo małopolskie jest wiodącym zakładem zajmującym się unieszkodliwianiem (odzyskiem) zużytych źródeł światła tj. świetlówek liniowych i kompaktowych, lamp rtęciowych, lamp sodowych, lamp metalohalogenowych oraz pozostałych lamp wyładowczych o kodzie16 02 13* i 20 01 21*.

Prawo ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami nakłada obowiązek na producentówi posiadaczy tego rodzaju odpadów ścisłej ich ewidencji, a następnie ich unieszkodliwianie poprzez przekazywanie specjalistycznym firmom posiadającym stosowną technologię i pozwolenia, a taką właśnie jest "EKO-NEUTRAL-ELEKTRON".

Pomysł powstania firmy sięga 1998 r., wówczas to starano się o uzyskanie pozwolenia, które otrzymano 29.XII.1999 roku. Decyzję wydał Wojewoda Małopolski znak OŚ.IX/VI.7626/55/99. Dnia 19 marca 2003r zakład uzyskał nową decyzję Wojewody Małopolskiego znak ŚR.XIII.MGó.6621/1/02 ważną do 2013r. W dniu 7 sierpinia 2008r. Firma otrzymała nową decyzję na przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znak: SW.III.2.MM.7650-1/08 ważną do 2018r.

Rozruch technologiczny nastąpił w 2000 roku. W chwili obecnej zakład unieszkodliwia wykorzystując moc produkcyjną w 50 %., trwają dalsze prace nad rozszerzeniem zakresu produkcji .Odpady niebezpieczne z miejsc ich powstawania są selektywnie usuwane i transportowanew oznaczonych, szczelnych pojemnikach. Pojemniki te są wielokrotnego użytku i stosowane sąw rotacji pomiędzy wytwórcą odpadu a "EKO-NEUTRAL-ELEKTRON". Odbiór odpadu od wytwórcy jest wykonywany transportem własnym firmy "EKO-NEUTRAL-ELEKTRON".

Jesteśmy wpisani do rejestru BDO pod numerem: 000003973

 


O NAS  |   DZIAŁALNOŚĆ  |   DECYZJE  |   KONTAKT                                                         Strona edukacyjna: www.elektrosmieci.pl