DZIAŁALNOŚĆ

Prowadzimy działalność w zakresie:

-zbieranie
-transport
-odzysk (unieszkodliwianie) zużytych źródeł światła  (świetlówki liniowe,   kompaktowe,  sodowe, rtęciowe  pozostałe lampy wyładowcze)
- odzysk, przetwarzanie zużytego sprzętu ellektrycznego i elektronicznego

O NAS  |   DZIAŁALNOŚĆ  |   DECYZJE  |   KONTAKT